digitalni arhiv arhitekture
Soliteri na Novom Beogradu

Soliteri na Novom Beogradu

Filteri
Konkursni projekat za solitere na Novom Beogradu
Soliteri na Novom Beogradu

Konkursni projekat za solitere na Novom Beogradu

ArhitekturaKonkursni projekat

11 000 Beograd, RS

Autor Uroš Martinović (1970)