digitalni arhiv arhitekture

Impresum

Digitalni arhiv arhitekture - DAA
Karađorđeva 53
11000 Beograd, Srbija
office@daa.rs
www.daa.rs  


Autori projekta i osnivači DAA:
Aleksandar Bobić i Zoran Dmitrović
 

Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Bobić 

Uredništvo:
Ljiljana Miletić Abramović
Milena Zindović
Tatjana Stratimirović
Vanja Panić  

Redakcija:

Vesna Banković
Maja Kopta
Mihailo Sladoje    

Institucionalna i tehnička podrška:

Strukovno udruženje „Kolektiv arhitekata“ iz Beograda
Karađorđeva 53
11000 Beograd, Srbija
galerija@kolektiv.rs
www.kolektivarhitekata.com  

Copyright © Digitalni arhiv arhitekture - DAA