digitalni arhiv arhitekture

Aleksandar Stjepanović

arhitekta
Godina rođenja
1931
Mesto rođenja
Beograd
Predhodno ime rodnog mesta u vreme rođenja
Kraljevina Jugoslavija
Biografija
Po sticanju diplome Arhitektonskog fakulteta u Beogradu 1957, zapošljava se u Urbanističkom zavodu grada. Godine 1963, približno u doba značajnih uspeha na arhitektonskim konkursima u Beogradu i Zagrebu, postao je asistent na matičnom fakultetu. Habilitirao je 1972, a svoje radove verifikovao 1977, dok je redovni profesor Univerziteta u Beogradu postao 1988. godine. U tom zvanju vršio je dužnost dekana od 1983. do 1987. i prodekana od 1977. 1979. godine. Bio je predsednik Društva arhitekata Beograda (od 1995) i Saveza arhitekata Srbije, član redakcije časopisa “Arhitektura-Urbanizam”. Bavi se arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, enterijernom arhitekturom i publicistikom. Njegov opus broji preko 80 projekata, od čega je više od trećine realizovano. Na predlog kolega, prethodnih dobitnika najvećeg priznanja Saveza arhitekata Srbije, dobio je Veliku nagradu za arhitekturu 1992. godine. Takođe je nosilac dve Oktobarske nagrade grada Beograda (1975. i 1978), republičke nagrade dnevnog lista “Borba” (1975), nagrade ULUPUDS-a (1993), kao i Glavne nagrade (1975) i specijalnog priznanja Salona arhitekture (1993). Bio je član inicijativnog osnivačkog odbora Akademije arhitekture Srbije (1995).
Reference
Akademija arhitekture Srbije. Pristupljeno 16. maja 2017: http://aas.org.rs/stjepanovic-aleksandar-biografija/

Konkursni projekat za blokove 45 i 70

Konkursni projekat za blokove 45 i 70

UrbanizamKonkursni projekat

Dom kulture u Čačku

Dom kulture u Čačku

ArhitekturaKonkursni projekat


Konkursni projekat za centar Velenja

Konkursni projekat za centar Velenja

UrbanizamKonkursni projekat


Novosadska banka

Novosadska banka

ArhitekturaRealizovano delo

Hotel u Užicu

Hotel u Užicu

ArhitekturaKonkursni projekat


Poslova zgrada u Makedonskoj ulici

Poslova zgrada u Makedonskoj ulici

ArhitekturaKonkursni projekat

Konkursni projekat za bolnicu u Kraljevu

Konkursni projekat za bolnicu u Kraljevu

ArhitekturaKonkursni projekatPoslovno-trgovinski centar na Slaviji

Poslovno-trgovinski centar na Slaviji

ArhitekturaKonkursni projekatSrpsko narodno pozorište

Srpsko narodno pozorište

ArhitekturaKonkursni projekat

RTV Zagreb

RTV Zagreb

ArhitekturaKonkursni projekat

RTV Beograd

RTV Beograd

ArhitekturaKonkursni projekat

Osnovna škola „Laza Kostić“

Osnovna škola „Laza Kostić“

ArhitekturaRealizovano delo

Nacionalna biblioteka

Nacionalna biblioteka

ArhitekturaKonkursni projekat

Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

ArhitekturaKonkursni projekat

Dečije obdanište

Dečije obdanište

ArhitekturaKonkursni projekat

Britanska čitaonica

Britanska čitaonica

ArhitekturaRealizovano delo

Beobanka

Beobanka

ArhitekturaKonkursni projekat

  • ObrađivačiMaja Kopta 29/12/2016 u 15:07
  • UredniciBoban Editor 16/01/2017 u 03:25Maja Kopta 07/03/2017 u 23:31Aleksandar Bobić 16/05/2017 u 13:47
  • AUT-70559